חווה אורגנית במרחביה
חווה אורגנית במרחביה
מושב מרחביה (צפון)
19105

טלפקס: 04-6400090

 


טוב השדה - הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

אגריאור - פיקוח ואישור של תוצרת ומוצרים אורגנים

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר