סמל העבודה והיגיעה

יום האשה הבינלאומי שנחגג בשישי האחרון, שמיני במרץ

נקרא במקור יום הפועלות הבינלאומי

ובו מצויינים ההישגים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של הנשים.

השבוע לכבוד היום המיוחד הזה בחרנו להציץ 102 שנים אחורה,

בחיוך, בצער, באהבה גדולה אל הנשים, אל הגברים המביעים דעה,

אל החיים של אז כאן על אותה חלקת אדמה.

וגם אל הנשים מכל רחבי תבל עובדות האדמה, מי בטוב, מי בדוחק

שמתבלות את טעם הפרי בשירתן, קינתן, צחוקן ודמעתן.

מאמר מתוך הירחון לבני הנעורים מולדת,

שיצא ביוזמת אגודת המורים בארץ-ישראל

בשיתוף עם חברת "קהלת", ערוך ע"י ש. בן-ציון, תרע"א (1911)

"הפלחה חייה קשים ויגעים מאוד,

משחר ילדותה מתחילה היא למשוך בעול העבודה ועול זה הולך וגדל עמה,

הולך ומכביד עליה ואינו נפרק מעליה עד רגעה האחרון.

פלחה עופרה ופלחה דורית מושכות בעול העבודה

גן הירקות טיפולו מסור ביד האשה,

אלא שבגן הירקות יש שגם האיש מושיט יד עזרה לאשתו לכשירצה,

כי הפלח עצל הוא מטבעו ואינו אוהב את העבודה לשמה,

ודי לו שהוא עושה עבודתו שלו.

איילת ופנצ'ר בטרקטור, עברו 102 שנים ועדיין צריכה את עזרתו של העצל מטבעו

אולם הפלחה היא סמל היגיעה והעמל, ובשעה שאין עבודה בבית,

הרי אתה רואה אותה כפופה ושחוחה בגנה:

פלחה נטע כפופה ושחוחה

זורעת בשעת זריעה, משקה בשעת השקאה,

מנכשת בשעת נכוש ומלקטת בשעת לקוט

זורעת בשעת זריעה, פלחה ליאור

וגינתה מה יפה היא ומה נחמדה!

כולה עשויה מלבנות, מלבנות מיושרות ובכל מלבנה מן ירק מיוחד, לא יחסר כל בו

למן הסלק, החסה, הקישות, הבנדורה ועד הפלפלין, הצנון, הכרפס והפתרזיליה-

הכל בו.

מלבנות, מלבנות מיושרות

תרנגולים ויונים- רק מיני עופות אלה מצויים אצל הפלח

והפלחה חרוצה מאוד לטפל בהם ולהשגיח עליהם, בייחוד בעודם קטנים.

שומעה האשה את הקורקא (התרנגולת) מגעגעת ומיד היא נותנת ביצים אחדות תריסר למצער

בתוך סל ישן שהיא מניחה על גבי רובד גבוה בתוך הבית בפנה בטוחה,

למען תוכל להשגיח עליהן, לבל יקרה להן כל רע.

מיני העופות בפנה בטוחה, פלחה פרלה ופלחה עופרה ממיינות צנוניות

גם המכירה של יבול הגן והעופות מוטלת על האשה ובבקר בבקר

בטרם תזרח השמש יוצאות הפלחות כנופיות כנופיות אל הערים הקרובות והרחוקות,

לפעמים עד שלוש וארבע שעות מן הכפר

מתארגנות ליציאה אל הערים, כנופיות כנופיות- נטע, ליאור, עופר, פרלה ועופרה

ועל ראשן סלים מלאים עופות כפותים וביצים וכל פרי האדמה לפני תקופות השנה

וגם מכל פירות האילן לחים ויבשים, כגון ענבים וצימוקים, תאנים וגרוגרות,

אפרסקים ותפוחים, חבושים ורימונים, לימונים ואתרוגים גדולים ותפוחי זהב

מכל פירות הגן, פלחה עופרה

את היונקים נושאות הפלחות על גבן בתוך נדנדה העשויה מטלית של צמר גס,

אשר מארבעת כנפותיה יוצאים חבלים ארכים וחזקים

שהפלחה קושרת אותם בראשה מתחת לסל סחורתה ממול מצחה וכך היא צועדת,

סלה על ראשה וילדה על גבה והיא הולכת קוממיות בשורה עם שאר חברותיה.

באה העירה והריהי מעמידה את הסל על הקרקע

ותולה את הנדנדה ביתד שבקיר החצר או החנות,

שעל ידן היא יושבת למכר את הסחורה

ממכרת סחורה ללקוחות ממולחים, פלחה איילת

עזר תעזר הפלחה גם לאישה ולבניה הגדולים בשעה שיש להם מלאכה בשדה

היא מפוררת אחריהם את רגבי העפר הגדולים היוצאים מתחת למחרשה בשעת חרישה

והיא העודרת במעדר את הזוויות שאין המחרשה יכולה להגיע אליהן

היא מנכשת את התבואה מן הצמחים הממזרים הצומחים בתוכה, להאכילם לבהמות,

היא המעמדת את העמרים בשעת קצירה והיא המלקטת את הזיתים בשעת מסיקה,

או את התאנים והענבים בשעת בציר.

זה הכלל:

הפלחה היא סמל העבודה והיגיעה וחייה הם שורה ארוכה של מסירות נפש לבעלה ולבניה".

תמונה כבת 100 בה מצולמות אדמות החווה האורגנית במרחביה ופלחים

מתוך הספר המרהיב "ארץ אהובה" שערך ועיצב אילן הגרי השנתה ה-60 של ישראל

תצלומי הספר מהספרייה הלאומית ירושלים

 
טוב השדה - הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

אגריאור - פיקוח ואישור של תוצרת ומוצרים אורגנים

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר