7.3.11

7.3.2010

"דובון הקורים" או "דובון האביב" הוא הזחל הצמרירי היפה שמשתלט על השדה בימים האחרונים.
שלא כמו זחלים אחרים הוא אינו בוחל באף ירק ולועס להנאתו כל עלה ירוק.
בימים האחרונים יריעות קורים מתפרסות בשדה ומתחתן מאות דובונים רעבים.

שיטת העבודה של הדובונים ראוייה להערצה שכן הם גילו את יתרונות עבודת הצוות,
יחד עם האוהל הפרוס מעליהם הם מתקדמים בשבילים משלהם,

ההתגודדות תחת היריעה מספקת להם מחסה מהשמש, מהגשם ושומרת על הטמפרטורה הרצוייה.
מידי פעם הם יוצאים למסע צייד אישי ובשעות אחה"צ חוזרים ומתכנסים תחת הקורים.

באביב הם יכנסו לאדמה, יתגלמו בתוכה עד לסתיו, אז שוב יתעופפו מעל השדה
ויטילו ביציהם על האדמה למחזור נוסף.
הילדים אוהבים את הדובונים השמנמנים והצמריריים ואנחנו משלימים עם ה"גניבות" שלהם

ומקווים שישאירו כמה ערוגות נקיות לנו.
מצרפים תמונה וכרגיל מזמינים אתכם לפגישה עם הדובונים בשדה.

 
טוב השדה - הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

אגריאור - פיקוח ואישור של תוצרת ומוצרים אורגנים

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר