מוצרי חלב עיזים

*יוגורט טבעי מ"חוות עז עיז"
*יוגורט תות מ"חוות עז עיז"
*יוגורט פירות יער מ"חוות עז עיז"
*יוגורט תמר מ"חוות עז עיז"
*יוגורט אפרסק מ"חוות עז עיז"
*גבינה צרקסית מ"חוות עז עיז"
*לבנה למריחה מ"חוות עז עיז"
*גבינת תלתן חצי קשה ממשק "ברקנית"
*גבינת סנט מור ממשק "ברקנית"
*גבינת סנט מור נואר ממשק "ברקנית"
*גבינת אלומה ממשק "ברקנית"
*גבינת אגוז ממשק "ברקנית"
*גבינת תבור ממשק "ברקנית"
*גבינת שחת ממשק "ברקנית"

 
טוב השדה - הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

אגריאור - פיקוח ואישור של תוצרת ומוצרים אורגנים

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר