שאר ירקות

4.6.12

שאר ירקות

השבוע קיבלנו מעמירם מייל עם שאלה: "מה אתם עושים עם השאריות בין עונה לעונה"?

מה? חשבנו שזה ברור...

ירקות מאוד לא יפים ומרקיבים, שאריות של ירקות עליים

אנחנו מעבירים לארגז גדול שעומד ליד בית האריזה ובכל יום מגיעים חקלאים,

מגדלי סוסים, כבשים, עיזים, תרנגולות...ואוספים מזון לבעלי החיים.

את רוב הירקות שאנחנו קוטפים אנחנו מנקים בשדה הפתוח, את השאריות משליכים על האדמה

ושם הם ישארו למשך תקופת המנוחה בין גידול לגידול, עליה כתבנו כבר בעבר

הפירוק הטבעי שלהם יאכיל ויעשיר את האדמה לקראת העונה הבאה.

ירקות שסיימו עונה ולא נקטפו, שיחים שכבר לא מניבים...לרוב מתייבשים בשטח,

אנחנו עורמים את הגזם לערימה גדולה, מזמינים את ילדי הגן ואת מפלצת הגזם הרעבה.

ילדי הגן מרותקים בזמן שאנחנו מאכילים את המפלצת בשיחים היבשים והיא פולטת רסק גזם.

את הרסק אנחנו מפזרים על האדמה המיועדת לשתילות לאחר שעברנו עליה

עם המשדדה הצהובה ופוררנו את רגבי האדמה הגדולים לאיוורור הקרקע,

רסק הגזם ישמש מקור למזון איכותי לשתילים הצעירים.

בפעם האחרונה שהגן ביקר אצלנו שיר שאל: "המשדדה עוזרת לשודדים לגנוב את הגזם"?

ועלמה מהגן ענתה: "כן. אבל הטובים תמיד מנצחים בסוף"

ועלמה כמו תמיד, צודקת!

 
טוב השדה - הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל

אגריאור - פיקוח ואישור של תוצרת ומוצרים אורגנים

מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר